آموزش میکروبلیز و زبان C, برنامه نویسی, توصیه شده, مقاله های سیسوگ

تعریف اولیه عملگر‌ها و در ادامه به انواع مختلف عملگر‌ها | آموزش میکروبلیز قسمت چهارم

آموزش میکروبلیز از مبتدی تا پیشرفته

اگر قسمت سوم آموزش میکروبلیز “ آموزش میکروبلیز قسمت سوم: آموزش زبان برنامه‌نویسی C ” را مطالعه کرده باشید به بحث جذاب متغیر‌ها با شناسایی کلاس‌های حافظه و همینطور به نحوه اصولی تعریف متغیر‌ به همراه کلاس‌های حافظه پرداختیم. حال در این قسمت می‌خواهیم ابتدا به تعریف اولیه عملگر‌ها و در ادامه به انواع مختلف عملگر‌ها به همراه تقدم آن‌ها در برنامه نویسی به همراه مثال‌های متعدد بپردازیم.

 

عملگر چیست؟

عملگر در زبان برنامه‌نویسی C

عملگر (Operator) در برنامه‌نویسی به ساختاری گفته می‌شود که رفتاری مشابه با تابع دارد اما از نظر سازمان گرامری با آن متفاوت می‌باشد.
از سوی دیگر در اکثر زبان‌های برنامه نویسی، اجازه تعریف توابع به برنامه نویس داده می‌شود اما ممکن است تنها استفاده از عملگرهای از پیش تعریف شده در کدنویسی مجاز باشد. به علاوه تعداد عملوندها برخلاف تعداد پارامترهای توابع محدود هستند. اغلب عملگرها در زبان‌های برنامه‌نویسی تنها یک یا دو عملوند دارند و تعداد اندکی از عملگرها از تعداد بیشتری عملوند برخوردار هستند (به عنوان مثال عملگر?: در زبان C یک عملگر سه عملوندی به شمار می‌رود در ادامه به این عملگر را بیشتر توضیح می‌دهیم). با وجود این تفاوت‌ها می‌توان بسیاری از عملگرها نظیر عملگر باقی‌مانده‌ی تقسیم یک عدد بر عددی دیگر را با یک تابع دو پارامتری که چنین عملی را انجام می‌دهد معادل دانست.
محل قرارگیری عملگر در مقایسه با عملوندها می‌تواند مبتنی بر یکی از حالات پیشوندی، میانوندی و یا پسوندی باشد. به عبارت بهتر ممکن است عملگر پیش از عملوند، مابین عملوندها یا پس از عملوند قرار بگیرد. به عنوان مثال عملگرهای یکانی می‌توانند همانند عملگر منفی (-x) به صورت پیشوندی یا مانند عملگر افزایشی (x++) به صورت پسوندی ظاهر شوند. عملگرهای دودویی همانند جمع نیز به صورت میانوندی (x + y) ظاهر می‌شوند.{منبع}

انواع عملگر‌ها در برنامه‌نویسی زبان C

 • عملگر‌های ریاضی ( Arithmetic Operators)
 • عملگر‌های منطقی ( Logical Operators)
 • عملگر‌های بیتی ( Bitwise Operators)
 • عملگر‌های انتسابی (Assignment Operators)
 • عملگر‌های رابطه‌ای (Relational Operators)
 • عملگر‌های متفرقه (Misc Operators)

 

عملگر‌های محاسباتی (Arithmetic Operators)

قبل از اینکه به توضیح این بخش بپردازیم ابتدا به تصویری که مشاهده می‌کنید، دقت کنید.

عملگر‌های محاسباتی در C

همانطوری که در تصویر مشاهده می‌کنید در سمت چپ جدول عملگر‌ها نوشته شده است و در نهایت پس از توضیح در مورد عملگر موردنظر یک مثال زده شده است حال می‌خواهیم به صورت کلی‌تر در مورد این عملگر‌ها بپردازیم.

 

عملگر + :

از این عملگر زمانیکه بخواهیم دو مقدار را با یک دیگر جمع کنیم استفاده می‌کنیم البته صرفا برای دو عدد نیست. بلکه اگر کمی با دید یک برنامه نویس نگاه کنیم می‌توانیم به صورت کلی بگوییم انجام هر عملی که در آن عمل جمع نیاز باشد صورت می‌گیرد می‌توان از این عملپر استفاده کرد.
به طور مثال :

عملگر – :

عملگر تفریق هم دقیقا مشابه عملگر بعلاوه است با این تفاوت که به جای عملیات جمع، عملیات تفریق صورت می‌گیرد.

عملگر * :

زمانیکه در برنامه بخواهیم دو متغیر را با یک دیگر ضرب کنیم از این عملگر استفاده می‌کنیم.

عملگر / :

زمانیکه در برنامه بخواهیم عمل تقسیم را انجام دهیم باید از این متغیر استفاده کنیم.

عملگر % :

از این عملگر هم جهت بدست آوردن مقدار باقی‌مانده تقسیم استفاده می‌کنیم.

عملگر ++ :

این عملگر، یک عملگر افزایشی است که از آن برای افزایش یک واحدی برای متغیر‌ها استفاده می‌کنیم.

عملگر — :

دقیقا عملکرد آن مثل عملگر افزایشی است با این تفاوت که به جای افزایش یک واحد به متغیر، یک واحد از متغیر کاهش می‌دهد.

عملگر‌های منطقی (Logical Operators)

عملگر‌های منطقی

 

عملگر && :

از این عملگر جهت مقایسه دو مقدار در برنامه استفاده می‌شود و عملکرد آن به این گونه است که باید حتما دو مقدار برقرار باشد تا خروجی 1 شود در غیر اینصورت شرط برقرار نیست و در نهایت خروجی 0 خواهد ماند برای درک بهتر اجازه دهید که ابتدا با ساختار گیت AND آشنا شویم.

گیت ANDاگر به تصویر با دقت نگاه کنید می‌بینید که خروجی در تمامی حالات 0 است (شرط برقرار نیست) و فقط در یک حالت عبارت خروجی برابر با 1 است (شرط برقرار است) و آن زمانی است که دو عبارت A و B برابر با 1 باشند. برای بحث برنامه نویسی هم دقیقا این موارد صدق می‌کند.      به عنوان مثال :

عملگر || :

این عملگر هم یک عملگر مقایسه‌ای است و عملکرد آن هم مثل عملگر (&&) است البته با این تفاوت که اگر یکی از عبارات برقرار باشد خروجی مقدار آن صحیح است. برای درک بهتر به تصویری که در ادامه قرار می‌دهیم دقت کنید.

گیت OR

همانطوری که مشاهده می‌کنید دقیقا این گیت برعکس گیت AND عمل می‌کند یا به عبار‌ت‌ دیگر در صورتیکه یکی از مقادیر صحیح باشد مقدار خروجی آن 1 می‌شود و  فقط در یک حالت شرط برقرار نمی‌شود و آن هم زمانی است که هیچ‌کدام از شرط‌ ها برقرار نباشند. طرز استفاده از آن هم در برنامه به صورت زیر است.

 

عملگر  ! :

اصطلاحا به این عملگر نقیض هم گفته می‌شود یعنی اینکه هر مقداری که می‌خواهد در خروجی قرار گیرد آن را نقیض یا NOT می‌کند. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

گیت NOTهمانطوری که در تصویر مشخص شده است خروجی دقیقا برعکس مقدار ورودی است به عبارت دیگر مقدار خروجی NOT مقدار ورودی است. طرز استفاده از آن هم در برنامه به صورت زیر است.

 

عملگر‌های بیتی (Bitwise Operators)

عملگر‌های بیتی در زبان C

قبل از اینکه به توضیح این دسته از عملگر‌ها بپردازیم ابتدا باید با دو تعریف بایت و بیت آشنا شویم.

بیت چیست؟

Bit مخفف عبارت binary digit است.
بیت، یک عدد در دستگاه اعداد دودویی و یکای اندازه‌گیری داده در رایانه است. هر ۸ بیت معادل ۱ بایت است. بیت کوچک‌ترین واحد داده در ذخیره و بازیابی داده در رایانه محسوب می‌شود.

بایت چیست؟

بایت یکی از یکاهای اساسی سنجش مقدار داده‌ها در ادوات الکترونیکی دارای هسته است که به معنی هشت بیت متوالی است.
خب طبق تعاریفی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم می‌خواستیم که این نکته را بیان کنیم. تمامی عملگر‌هایی که در ادامه می‌خواهیم به توضیح آنان بپردازیم در واقع فقط قادر به تغیر بیت‌ها در برنامه می‌باشند که این کار، باعث دسترسی بیشتر برنامه‌نویس به میکروکنترلر می‌شود ( خلاصه یهو نگین این فرقش با بالایی چی بودها).
قبل از اینکه وارد توضیح این بخش از عملگر‌ها شویم دو مقدار زیر را در نظر بگیرید.

عملگر    &   :

این عملگر در واقع کار گیت منطقی AND را به صورت بیت به بیت انجام می‌دهد. به تصویری که در ادامه قرار می‌دهیم دقت کنید.

گیت AND

در واقع منطق این گیت به گونه‌ای است که ، هر چیزی را که با مقدار صفر AND کند مقدار آن صفر می‌باشد و در غیر ینصورت یعنی هر چیزی که با مقدار یک AND شود خودش می‌شود. برای درک بهتر موضوع اجازه دهید که دو مقدار A و B را با یک دیگر AND کنیم (لطفا اول خودتون محاسبه کنید).
 

عملگر    |   :

این عملگر در واقع کار گیت منطقی OR را به صورت بیت به بیت انجام می‌دهد. به تصویری که در ادامه قرار می‌دهیم دقت کنید.

گیت OR

در واقع منطق گیت OR به این گونه است که، هر مقداری که با یک OR شود مقدار آن یک می‌شود. برای درک بهتر سعی کنید که دو مقدار A و B را با یک دیگر OR کنید.
 

عملگر   ^   :

این عملگر در واقع کار گیت منطقی XOR را به صورت بیت به بیت انجام می‌دهد. به شکل زیر دقت کنید.

گیت منطقی XOR

 

اگر به شکل بالا دقت کنید می‌توان یک نتیجه کلی گرفت و آن را به کل نیز تعمیم داد.

در واقع می‌توان گفت زمانیکه یکی از ورودی ها مقدار آن یک باشد خروجی هم مقداری برابر با عدد یک خواهد داشت. خب برای تمرین هم که شده است لطفا مقدار A و B را با یک دیگر XOR کنید.
عملگر    ~  :

این عملگر در واقع کار گیت منطقی NOT را به صورت بیت به بیت انجام می‌دهد. که در بخش عملگر‌های منطقی عملکرد آن را توضیح داده‌ایم.

در واقع می‌توان گفت که این عملگر ورودی را نقیض (NOT) حالت خروجی می‌کند. برای درک بهتر مقدار A و B را NOT کنید.
عملگر >> :

این عملگر را اصطلاحا عملگر شیفت می‌گویند حالا نکته ای که وجود دارد این است که، طبق جهتی که قرار دارند چپ و راست بودن ‌آن‌ها مشخص می‌شود به طور مثال این (>>) عملگر را عملگر شیفت به چپ می‌گویند ( اگر به لبه‌ جهت ها دقت کنید می‌بینید که جهت آن‌ها سمت چپ می‌باشد).

اما کار این عملگر‌ به چه صورتی است؟ در واقع همانطور که توضیح دادیم این عملگر کار شیفت به چپ را انجام می‌دهد.

شیفت دادن چیست؟ عمل شیفت یعنی اینکه شما قادر هستید مقدار یک بیت را به اندازه دلخواه در جهتی که می‌خواهید (چپ یا راست) جا به جا کنید. به طور مثال می‌خواهیم مقدار A را به انداره دو واحد به سمت چپ شیفت دهیم.

اگر مقدار اولیه A را با مقدار شیفت داده آن مقایسه کنید می‌بینید که این مقدار به اندازه دو واحد نیز تغیر کرده است.

عملگر << :

این عملگر را شیفت به راست می‌گویند ( به لبه ها دقت کنید چون سمت راست هستند به این عملگر شیفت به راست می‌گوییم). دقت کنید که دقیقا تعاریف بالا، برای این قسمت هم کاملا صدق می‌کند و از تعریف مجدد پرهیز می‌کنیم. حال اگر بخواهیم مقدار  A را دو واحد به سمت راست شیفت دهیم باید چه تغییری در مقدار اولیه A ایجاد کنیم؟ و جواب نهایی به چه صورتی خواهد بود؟

تمرین: مقدار زیر را به ترتیب شیفت به چپ به اندازه 2 واحد، شیفت به راست به اندازه 3 واحد و شیفت به چپ به اندازه 4 واحد انجام دهید.


عملگر‌های انتسابی (Assignment Operators)

عملگر‌های ترکیبی

در واقع به این نوع از عملگر‌ها، عملگر‌های ترکیبی هم می‌گویند که تقریبا می‌توان گفت از این نوع عملگر‌‌ها جهت ساده سازی و خوانایی کد استفاده می‌کنند وگرنه از لحاظ عملکرد اصلی برنامه، تغیری در آن صورت نمی‌گیرد و تفاوتی در اصل برنامه ایجاد نمی‌کند. برای درک بهتر موضوع برای هر یک از عملگر‌ها یک مثال می‌زنیم تا دید بهتری نسبت به این نوع از عملگر‌ها پیدا کنیم.

 

عملگر  =       :

عملگر  =+    :

عملگر  =-      :

عملگر  =*     :

 

عملگر  =/     :

 

عملگر =%    :

 

عملگر =>>   :

 

 

عملگر =<<   :

 

عملگر =&      :

 

عملگر =^     :

 

عملگر =|      :    

 

عملگر‌های رابطه‌ای (Relational Operators)

عملگر‌های رابطه‌ایدر واقع به این نوع از عملگر‌ها، می‌توان عملگر‌های مقایسه‌ای هم گفت. در واقع اگر به تصویر بالا  دقت کنید مشاهده می‌کنید که از این عملگر‌ها برای برسی یا مقایسه یک شرط نیز استفاده شده است که در ادامه برای هر یک از این عملگر‌ها یک مثال می‌زنیم.

عملگر ==   :

دقت کنید این عملگر را با = اشتباه نگیرید.

سوال: چه تفاوتی بین عملگر = و == وجود دارد؟

عملگر = برای کپی کردن یک مقدار در یک متغیر به کار می‌رود اما عملگر == برای مقایسه دو مقدار با یک دیگر به کار می‌رود برای درک بهتر به مثالی که در ادامه می‌گذاریم دقت کنید.
عملگر  =!   :

از این عملگر برای نامساوی بودن بین دو مقدار یا متغیر استفاده می‌کنند همانطور که از مباحث قبلی می‌دانیم علامت ! به عنوان نقیض استفاده می‌شود و به عبارتی با هر چیزی که استفاده شود مقدار آن را نقیض می‌کند. پس اگر علامت = به معنی مساوی است قاعدتا علامت =! به معنای نامساوی است. برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه کنید.

 

عملگر  <    :
این عملگر هم به عنوان بزرگتری در برنامه استفاده می‌شود (فکر نمیکنم بیشتر از این نیاز به توضیح داشته باشه ).

 

عملگر  >    :
این عملگر هم به عنوان کوچکتری در برنامه استفاده می‌شود .

 

عملگر =<   :
به این عملگر هم بزرگتر مساوی می‌گویند که در واقع ترکیبی از = و < است .

 

عملگر =>   :

به این عملگر هم کوچکتر مساوی می‌گویند که ترکیبی از دو عملگر = و > است.

عملگر‌های متفرقه (Misc Operators)

عملگر‌های متفرقه

در واقع دلیل اینکه این دسته از عملگر‌ها را متفرقه می‌نامیم، این است که، این دسته از عملگر‌ها را نمی‌توان جز سایر عملگر‌ها قرار دهیم به همین دلیل این دسته از عملگر‌‌ها را، متفرقه می‌نامیم .

عملگر sizeof    :
 به جرات می‌توانیم بگوییم که این عملگر، یکی از مهمترین عملگر‌هایی است که در زبان برنامه نویسی C وجود دارد. کار این عملگر یا در واقع مهمترین کار این عملگر به دست آوردن اندازه متغیر مورد نظر است که متاسفانه خیلی از تازه کارها از این عملگر استفاده نمی‌کنند و یا کاربرد آن را نمی‌دانند (اگر زبان C را با این آموزش ها شروع کرده اید توصیه می‌کنیم حتما و حتما از این عملگر در برنامه های خود استفاده کنید). اگر به زبان ساده بگوییم یکی از راه‌های دیباگ برنامه استفاده از همین متغیر است.

فرض کنید برنامه نوشتید که از در آن از نوع Double  استفاده کرده‌اید در صورتیکه کار شما با نوع Float هم حل می‌شد اما شما با خود فکر کردید مقدار Float برای این کار کافی نیست( به صورت محاسبه سرانگشتی و آشنایی نداشتن با عملگر sizeof) برای اینکه مطمئن تر شوید در اینجا می‌توانستید که از عملگر sizeof استفاده کنید و در نهایت دقیقا مقدار هر متغیر را محاسبه می‌کردید و در نهایت نوع متناسب با آن را در نظر می‌گرفتید. البته اگر هم به صورت اشتباه نوع Double را انتخاب می‌کردید مشکلی در کد هایی با حجم پایین مشکلی پیش نمی‌آمد اما در کد هایی با حجم بالا متوجه این موضوع می‌شدید. تفاوتی که بین اندازه Float و Double در میکروکنترلر‎‎های سری CortexM است مقداری برابر 4 بایت است ( البته این مقدار بسته به نوع سخت افزار تغیر خواهد کرد یعنی حرفی رو که زدیم ممکنم هست که کاملا صدق نکنه برای همین، همیشه برای بدست آوردن اندازه متغیر ها از عملگر sizeof استفاده کنید.) که در کد های حجم بالا 4 بایت فضای خالی یعنی یک موفقیت بسیار بزرگ محسوب می‌شود( اهل دلش میدونن چی میگم).

طرز استفاده از این عملگر در زبان C به صورت زیر می‌باشد.

عملگر   &  و  *    : 

در واقع این دو عملگر با آدرس کار می‌کنند یعنی چی؟  اجازه دهید با یک مثال به توضیح این بخش بپردازیم. فرض کنید الان می‌خواهیم به دنیای داخلی میکروکنترلر‌ها سفر کنیم (چشم‌ها بسته)  همینطور که مشاهده می‌کنید یک میکروکنترلر از چندین بخش مختلف تشکیل شده، مثل رابط های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری UART و I2C و IO و … خب هنوز باید بیشتر عمیق تر شویم اگر دقت کنید الان دقیقا رسیدیم به نقطه موردنظر، که همان اجزای تشکیل دهنده حافظه میکروکنترلر هستند ( خب کمربند ها رو محکم ببندید)  اگر کمی با دقت تر نگاه کنیم می‌بینیم که این حافظه ها خودشان در واقع از فلیپ فلاپ‌ها ساخته شده اند ( حالا اینکه چرا فلیپ فلاپ؟ برمیگیرده به بحث مدارت ترکیبی و ترتیبی که در اینجا بحث ما نیست برای درک این نوع از مدارت به آموزش FPGA مراجعه کنید.) که دقیقا ما هم می‌خواستیم به همین نتیجه برسیم. اگر کمی به عقب تر  برگردیم می‌بینیم که هر حافظه در دنیای میکروکنترلر‌ها دارای یک آدرس خاص و منحصر به فرد مربوط به خود را دارد ( دوستان چشماتونو باز کنید). خب برگردیم به مبحث عملگر‌ها، طبق توضیحاتی که دادیم مشخص شد که این عملگر‌ها مثل اینکه با حافظه ها سر و کار دارند. بله دقیقا درست است.

در واقع عملگر * کاری را که انجام می‌دهد این است که به صورت غیر مستقیم به ما اجازه دسترسی به حافظه مربوطه را می‌دهد دقت کنید که به حافظه مورد نظر اشاره می‌کند و اگر به زبان عامیانه تعریف کنیم این عملگر برای هر متغیری که به کار رود یک آدرس از کل حافظه را در نظر می‌گیرد و مشخص می‌کند که این متغیر در آدرس xxxx حافظه قرار گرفته است. حال نوبت به عملگر & می‌رسد این عملگر کاری که انجام می‌دهد این است که حافظه آدرس دهی شده را فراخوانی می‌کند (دقت کنید حافظه مورد نظر رو نه اینکه محتوا اون، خیلی مهمه این موضوع،  شاید برخی از دوستان این اشتباه رو کنند که فقط محتوا رو برمیگردونه نه اینطور نیست واقعا اتفاقی که میفته اینکه آدرس حافظه رو برمیگردونه حالا توی اون حافظه هر چی میخواد باشه لطفا دقت کنید). دقت کنید که در میکروبلیز بسیار این موضوع کاربرد دارد و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نحوه استفاده از این نوع عملگر‌ها در زبان برنامه‌نویسی C به صورت زیر می‌باشد.

البته اگر این مبحث کمی برایتان گنگ است جای ناراحتی ندارد ان شالله در قسمت های بعدی به طور کاملا مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت (البته به شرط حیات).

عملگر    : ?          : 

این عملگر، یک عملگر شرطی است که در نوشتن کتابخانه‌ها واقعا کاربرد دارد و طرز استفاده آن به صورت زیر می‌باشد.

; <عبارت۲> : <عبارت ۱> ؟ <شرط >=متغیر

 

در واقع عملکرد برنامه بالا به صورت زیر می‌باشد.

اگر ارزش آن درست باشد عبارت ۱ برای انتساب مورد استفاده قرار میگیرد.

اگر ارزش آن نادرست باشد عبارت ۲ برای انتساب مورد استفاده قرار میگیرد.

 

عملگر کاما (Comma) :

در واقع از این عملگر برای انجام چند عمل در یک دستور به کار می‌رود.

; ( < عبارت ۲ > , < عبارت ۱ >) = متغیر

معمولا عبارت ۱ به نحوی با عبارت ۲ در ارتباط است . بعد از اینکه ارزیابی و اجرای عبارت ۱ به پایان رسید عبارت ۲ می‌تواند از نتیجه آن استفاده کند. به طور مثال به برنامه ای که در ادامه قرار گرفته است دقت کنید.

 تقدم عملگر‌ها (Operators Precedence)
تقدم عملگر‌ها در زبان C

اگر به شکل بالا دقت کنید می‌بینید که عملگر‌ها طبق یک قانون و قاعده‌ای اولویت بندی شده‌اند که در واقع به این نکته اشاره می‌کند که استفاده از هر عملگر دارای یک اولویتی است که باید ابتدا به این موضوع تسلط داشته باشیم چون در در صورت ندانستن این اولویت بندی‌ها، در جواب نهایی دچار اشتباه خواهیم شد. به طور مثال به کد زیر نگاه کنید.

به نظر شما جواب چه عددی است؟ خیر اشتباه حدس زدید جواب 13 است نه 20.  دلیل این اتفاق هم چیزی جز رعایت نکردن این اولویت بندی‌ها نیست چون اگر به تصویر بالا دقت کنید تقدم عمل * بیشتر از + است در نهایت اتفاقی که می‌افتد ابتدا عمل ضرب صورت می‌گیرد و در نهایت جمع می‌شود.

خب سوالی که شاید برای خیلی از شماها پیش آید این است که باید ترتیب این اولویت بندی ها را باید حفظ باشیم؟ خیر هیچ نیازی نیست بلکه راه‌حل این است که از پرانتز() برای اولویت بندی در برنامه‌ها استفاده کنیم دلیل این کار هم این است که، پرانتز () بالاترین تقدم را نسبت به همه عملگر‌ها دارد. به طور مثال اجازه دهید که برنامه بالا را تصحیح کنیم.

خب حالا به نظر شما جواب چند است؟ بله درست حدس زدید 20 جواب درست است. دلیل هم این است که تقدم پرانتز بیشتر از عمل ضرب است پس اتفاقی که می‌افتد این است که ابتدا محاسبات داخل پرانتز صورت می‌گیرد و در نهایت عمل ضرب صورت می‌گیرد.

 

امیدوارم که این آموزش هم برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.

author-avatar

درباره BLO OM

«السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ».

انتشار مطالب با ذکر نام و آدرس وب سایت سیسوگ، بلامانع است.

شما نیز میتوانید یکی از نویسندگان سیسوگ باشید.   همکاری با سیسوگ

11 دیدگاه در “تعریف اولیه عملگر‌ها و در ادامه به انواع مختلف عملگر‌ها | آموزش میکروبلیز قسمت چهارم

 1. Avatar for Ali Ali گفت:

  ممنون از زحمات شما
  امیدوارم همینگونه با انرژی ادامه بدین به این کار زیبا

 2. Avatar for میترا میترا گفت:

  سلام وقت بخیر .برای پروژه حضور وغیاب تصویری با رسپری پای چه وسایلی مورد نیاز هست؟

  1. Avatar for زئوس Zeus زئوس Zeus گفت:

   سلام
   احتمالا یه برد رزبری پای + یک دوربین (میتونه وبکم هم باشه) و شاید اگه بخواید چیزی رو نمایش بدید یه lcd ?
   البته یه تغذیه هم باید داشته باشید دیگه

 3. Avatar for مبینا مبینا گفت:

  سلام و خداقوت!
  این سری اموزش ها که مفصل به c میپردازه خیلی خیلی لازم بود ممنون که چنین اموزش خوبی منتشر میکنید
  حتما ادامه بدید

  1. Avatar for زئوس Zeus زئوس Zeus گفت:

   سلام دوست عزیز
   به زودی خبر های خوبی در همین راستا از سیسوگ خواهید شنید.

 4. Avatar for فرزین فرزین گفت:

  توضیحات عالی و پر محتوا بودند . ممنون . اگه کمی هم درمورد عملگر های پیش پردازنده توضیح بدید عالی میشه .
  من از # , ## استفاده های خوبی داشتم .

  1. Avatar photo BLO OM گفت:

   سلام دوست عزیزم لطفا سری مقالات میکروبلیز رو از دست ندید چون به تک تک این موارد در صورت نیاز برنامه‌نویس حتما پرداخته خواهد شد.

   ممنون از اینکه با نظراتتون بنده رو بیشتر راغب می کنید که این سری از مباحث رو با قدرت بیشتری ادامه بدم.

   موفق باشید.

 5. Avatar for َAmir َAmir گفت:

  سلام
  خیلی مفصل و کامل بود.خدا قوت .
  سوالی داشتم : آیا میشه میکروبلیز رو روی SoC ها هم اجرا کرد ؟ مثلا پردازنده های زینک سری7 خود شرکت زایلینکس .