دانلود نرم افزار - Download, کتابخانه آلتیوم دیزاینر, نرم افزار آلتیوم دیزاینر

دانلود 100% رایگان کتابخانه خازن برای آلتیوم دیزاینر

کتابخانه خازن برای آلتیوم دیزاینر

امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با پکیج کامل کتابخانه خازن ها برای التیوم دیزاینر ،خازن ها کاربردهای گسترده ای دارند. خازن ها انواع مختلفی دارند که ما سعی کردیم در این پکیج کلیه خازن های کاربردی را برای شما عزیزان پوشش دهیم.

خازن ها کاربرد های متنوعی دارند برای مثال از آنها در مدارهای تایمینگ به همراه مقاومت ها استفاده می شوند. همچنین از خازن ها برای به حداقل رساندن سطح نوسانات ولتاژ استفاده می شود. از جمله کاربرد های دیگر خازن ها می توان به نقش آنها بعنوان فیلتر اشاره کرد.

دانلود کتابخانه های خازن برای آلتیوم دیزاینر

فوت پرینت خازن 5-12.5×25

فوت پرینت خازن الکترولیتی 5-12.5×25

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 5-12.5×25
فاصله پایه5 میلی متر
قطر پایه1 میلی متر
قطر بدنه12.5 میلی متر
ارتفاع25 میلی متر

فوت پرینت خازن الکترولیتی 5-13×25

فوت پرینت خازن الکترولیتی 5-13x25

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 5-13×25
فاصله پایه5میلی متر
قطر پایه1 میلی متر
قطر بدنه13 میلی متر
ارتفاع25 میلی متر

فوت پرینت خازن 5-12.5×20

کتابخانه خازن 5-12.5×20

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 5-12.5×20
فاصله پایه5 میلی متر
قطر پایه1 میلی متر
قطر بدنه12.5 میلی متر
ارتفاع20 میلی متر

فوت پرینت خازن 5-12.5×21.5

کتابخانه خازن 12.5x21.5-5

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 5-12.5×21.5
فاصله پایه5 میلی متر
قطر پایه0.9 میلی متر
قطر بدنه12.5 میلی متر
ارتفاع21.5 میلی متر

فوت پرینت خازن 5-10×25

خازن 5-10×25

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی خازن 5-10×25
فاصله پایه5 میلی متر
قطر پایه1 میلی متر
قطر بدنه10 میلی متر
ارتفاع25 میلی متر

فوت پرینت خازن 5-10×30

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 5-10×30
فاصله پایه5 میلی متر
قطر پایه1 میلی متر
قطر بدنه10 میلی متر
ارتفاع30 میلی متر

فوت پرینت خازن 3.5-8×14

خازن 3.5-8×14

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 3.5-8×14
فاصله پایه3.5 میلی متر
قطر پایه0.8 میلی متر
قطر بدنه8 میلی متر
ارتفاع14 میلی متر

فوت پرینت خازن 5-10×16

فوت پرینت خازن 5-10×16

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 5-10×16
فاصله پایه5 میلی متر
قطر پایه1 میلی متر
قطر بدنه10 میلی متر
ارتفاع16 میلی متر

فوت پرینت خازن 3.5-8×11.5

خازن 3.5-8×11.5

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 3.5-8×12
فاصله پایه3.5 میلی متر
قطر پایه0.8 میلی متر
قطر بدنه8 میلی متر
ارتفاع11.5 میلی متر

فوت پرینت خازن 3.5-8×12

خازن 3.5-8×12

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 3.5-8×12
فاصله پایه3.5 میلی متر
قطر پایه0.8 میلی متر
قطر بدنه8 میلی متر
ارتفاع12 میلی متر

فوت پرینت خازن 2.5-6.3×12

فوت پرینت خازن 2.5-6.3×12

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 2.5-6.3×12
فاصله پایه2.5 میلی متر
قطر پایه0.8 میلی متر
قطر بدنه6.3 میلی متر
ارتفاع12 میلی متر

فوت پرینت خازن 2.5-6×7

فوت پرینت خازن 2.5-6×7

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 2.5-6×7
فاصله پایه2.5 میلی متر
قطر پایه0.8 میلی متر
قطر بدنه6.3 میلی متر
ارتفاع12 میلی متر

فوت پرینت خازن 2-5×11

فوت پرینت خازن الکترولیتی 2-5×11

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 2-5×11
فاصله پایه2 میلی متر
قطر پایه0.6 میلی متر
قطر بدنه5 میلی متر
ارتفاع11 میلی متر

فوت پرینت خازن 2-5×12

فوت پرینت خازن الکترولیتی 2-5×12

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 2-5×12
فاصله پایه2 میلی متر
قطر پایه0.6 میلی متر
قطر بدنه5 میلی متر
ارتفاع12 میلی متر

فوت پرینت خازن smd پکیج 0805

فوت پرینت خازن smd پکیج 0805

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن smd پکیج 0805
فاصله پایه1.9 میلی متر
پکیج0805

فوت پرینت خازن 1.5-4×7

فوت پرینت خازن الکترولیتی 1.5-4×7

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی 1.5-4×7
فاصله پایه1.5 میلی متر
قطر پایه0.6 میلی متر
قطر بدنه4 میلی متر
ارتفاع7 میلی متر

فوت پرینت خازن smd پکیج 0402

فوت پرینت خازن smd پکیج 0402

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن smd پکیج 0402
فاصله پایه0.96 میلی متر
پکیج0402

فوت پرینت خازن smd پکیج 0603

فوت پرینت خازن smd پکیج 0603

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن smd پکیج 0603
فاصله پایه1.45 میلی متر
پکیج0603

فوت پرینت خازن smd پکیج 2512

فوت پرینت خازن smd پکیج 2512

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن smd پکیج 2512
فاصله پایه6.1 میلی متر
پکیج2512

فوت پرینت خازن smd پکیج 0201

فوت پرینت خازن smd پکیج 0201

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن smd پکیج 0201
فاصله پایه0.64 میلی متر
پکیج0201

فوت پرینت خازن smd پکیج 1812

فوت پرینت خازن smd پکیج 1812

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن smd پکیج 1812
فاصله پایه4.3 میلی متر
پکیج1812

فوت پرینت خازن smd پکیج 2010

فوت پرینت خازن smd پکیج 2010

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن smd پکیج 2010
فاصله پایه4.7 میلی متر
پکیج2010

فوت پرینت خازن smd پکیج 1206

فوت پرینت خازن smd پکیج 1206

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن الکترولیتی smd پکیج 1206
فاصله پایه2.95 میلی متر
پکیج1206

فوت پرینت خازن smd پکیج 1210

فوت پرینت خازن smd پکیج 1210

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن smd پکیج 1210
فاصله پایه3 میلی متر
پکیج1210

فوت پرینت خازن 220n 400v

فوت پرینت خازن پلی استر 220n 400v

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن پلی استر 220n 400v
فاصله پایه15.24 میلی متر
قطر پایه1 میلی متر

فوت پرینت خازن پلی استر 330n 400v

فوت پرینت خازن پلی استر 330n 400v

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن پلی استر 330n 400v
فاصله پایه22.66 میلی متر
قطر پایه1 میلی متر

فوت پرینت خازن پلی استر 100n

فوت پرینت خازن پلی استر 100n

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن پلی استر 100n
فاصله پایه4.7 میلی متر
قطر پایه0.6 میلی متر

فوت پرینت خازن پلی استر 680n

فوت پرینت خازن پلی استر 680n

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهفوت پرینت خازن پلی استر 680n
فاصله پایه21.33 میلی متر
قطر پایه0.8 میلی متر

فوت پرینت خازن عدسی 100n

فوت پرینت خازن عدسی 100n

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن عدسی 100n
فاصله پایه2.54 میلی متر
قطر پایه0.63 میلی متر

فوت پرینت خازن پلی استر 100n 400v

فوت پرینت خازن پلی استر 100n 400v

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن پلی استر 100n 400v
فاصله پایه7.62 میلی متر
قطر پایه1 میلی متر

فوت پرینت خازن 1u 400v

فوت پرینت خازن پلی استر 10n 630v

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن 1u 400v
فاصله پایه27.58 میلی متر
قطر پایه1 میلی متر

فوت پرینت خازن پلی استر 10n 630v

فوت پرینت خازن پلی استر 10n 630v

شماتیک قطعه
فوت پرینت قطعه
نمای سه بعدی قطعه
نام قطعهخازن پلی استر 10n 630v
فاصله پایه10.16 میلی متر
قطر پایه0.76 میلی متر

انتشار مطالب با ذکر نام و آدرس وب سایت سیسوگ، بلامانع است.

شما نیز میتوانید یکی از نویسندگان سیسوگ باشید.   همکاری با سیسوگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *