قسمت ششم آموزش سیستم گرافیکی LVGL

راه‌اندازی اولیه فریم بافر| قسمت ششم آموزش سیستم گرافیکی LVGL

در قسمت پنجم از آموزش LVGL به بررسی تنظیمات فریم بافر در LVGL پرداختیم. در این قسمت قصد داریم که درباره راه‌اندازی اولیه فریم بافر در LVGL صحبت کنیم. پس تا پایان این قسمت ما را همراهی کنید.lv_disp_draw_buf_t استراکچر ابتدا می...

ادامه مطلب

قسمت پنجم LVGL

بررسی انواع فریم بافر در LVGL + انجام تنظیمات فریم بافر | قسمت پنجم آموزش سیستم گرافیکی LVGL

در قسمت چهارم از آموزش LVGL به بررسی شروع کار با LVGL، دانلود و اضافه‌کردن کتابخانه LVGL و انجام تنظیمات اولیه lv_conf.h پرداختیم. در این قسمت قصد داریم که درباره انجام تنظیمات فریم بافر LVGL صحبت کنیم. پس تا پایان این بخش همراه س...

ادامه مطلب

قسمت چهارم آموزش سیستم گرافیکی LVGL

شروع کار با LVGL + اضافه‌کردن کتابخانه LVGL و انجام تنظیمات اولیه lv_conf.h | قسمت چهارم آموزش سیستم گرافیکی LVGL

در قسمت سوم از این آموزش به بررسی انواع نمایشگر و همچنین، انواع پروتکل‌های نمایشگر پرداختیم. در این قسمت قصد داریم که درباره دانلود و شروع کار با LVGL، اضافه‌کردن کتابخانه LVGL و انجام تنظیمات اولیه lv_conf.h صحبت کنیم. پس تا پایا...

ادامه مطلب

قسمت سوم آموزش LVGL

بررسی انواع نمایشگر + انواع پروتکل‌های نمایشگر | قسمت سوم آموزش سیستم گرافیکی LVGL

در قسمت دوم از آموزش LVGL به بررسی نرم‌افزار SquareLine، ساختار سیستم‌های گرافیکی و فرمت‌های رنگ در سیستم‌های گرافیکی پرداختیم. در این قسمت قصد داریم که درباره انواع نمایشگر و انواع پروتکل‌های نمایشگر صحبت کنیم. پس تا پایان این قس...

ادامه مطلب

بررسی نرم افزار SquareLine و ساختار سیستم های گرافیکی + معرفی انواع فرمت های رنگ | قسمت دوم آموزش سیستم گرافیکی LVGL

بررسی نرم افزار SquareLine و ساختار سیستم های گرافیکی + معرفی انواع فرمت های رنگ | قسمت دوم آموزش سیستم گرافیکی LVGL

در قسمت اول از این آموزش به بررسی ملزومات سیستم‌های گرافیکی و کاربردهای آن‌ها،‌ تعریف سیستم گرافیکی LVGL و ویژگی‌های آن پرداختیم. در این قسمت قصد داریم که درباره نرم‌افزار Square Line، ساختار سیستم‌های گرافیکی و فرمت‌های رنگ در سی...

ادامه مطلب

آموزش سیستم گرافیکی LVGL

سیستم گرافیکی LVGL چیست؟ قسمت اول آموزش سیستم گرافیکی LVGL

در این آموزش با ملزومات سیستم‌های گرافیکی و کاربردهای آن‌ها آشنا خواهید شد و در ادامه‌ی آن به معرفی سیستم گرافیکی LVGL و بررسی ویژگی‌های آن می‌پردازیم. پس تا پایان این قسمت ما را همراهی کنید.تعریف رابط کاربری گرافیکی (GUI)...

ادامه مطلب