قسمت نهم شماتیک

بررسی مدارهای الکترونیکی ساده – بخش دوم | قسمت نهم آموزش شماتیک

در قسمت هشتم آموزش شماتیک به بررسی شماتیک مدارهای الکترونیکی ساده پرداختیم. در این قسمت، قصد داریم درباره مدارهای الکترونیکی کمی پیچیده‌تر صحبت کنیم. پس تا پایان این مطلب ما را همراهی کنید. شکل 1 شماتیک یک مدار کمی پیچیده را نشان...

ادامه مطلب

بررسی شماتیک مدار های ساده

بررسی شماتیک مدارهای الکترونیکی ساده | قسمت هشتم آموزش شماتیک

در قسمت هفتم آموزش شماتیک به بررسی لامپ خلاء، باتری و گیت منطقی پرداختیم. در این قسمت، قصد داریم درباره مدارهای الکترونیکی ساده صحبت کنیم. پس تا پایان این مطلب ما را همراهی کنید. به‌طورکلی، مدارهای الکترونیکی به‌صورت تصویری و شما...

ادامه مطلب

قسمت هفتم آموزش شماتیک

نماد لامپ خلاء، باتری و گیت منطقی در شماتیک | قسمت هفتم آموزش شماتیک

در قسمت ششم آموزش شماتیک به بررسی نمادهای مواد رسانا، کابل‌ها، دیودها و ترانزیستورها پرداختیم. در این قسمت، قصد داریم درباره نماد لامپ خلاء، باتری و گیت منطقی صحبت کنیم. پس تا پایان این مطلب ما را همراهی کنید.1. تیوب الکترونی ...

ادامه مطلب

قسمت ششم شماتیک

نماد قطعات هادی، کابل، دیود و ترانزیستور در شماتیک | قسمت ششم آموزش شماتیک

در قسمت پنجم آموزش شماتیک به بررسی نمادهای اجزای سلف، ترانسفورماتور و سوئیچ پرداختیم. در این قسمت، قصد داریم درباره نماد مواد رسانا، کابل‌ها، دیودها و ترانزیستورها در شماتیک صحبت کنیم. پس تا پایان این مطلب ما را همراهی کنید.1....

ادامه مطلب

نماد اجزا سلف، ترانسفورماتور و سوئیچ در شماتیک

نماد اجزا سلف، ترانسفورماتور و سوئیچ در شماتیک | قسمت پنجم آموزش شماتیک

در قسمت چهارم آموزش شماتیک به بررسی نماد اجزا مقاومت و خازن پرداختیم. در این قسمت، قصد داریم درباره نمادهای اجزای سلف، ترانسفورماتور و سوئیچ در شماتیک صحبت کنیم. پس تا پایان این مطلب سیسوگ را همراهی کنید.۱. سلف سلف چیست؟ سلف...

ادامه مطلب

قسمت چهارم شماتیک

نماد قطعات مقاومت و خازن در شماتیک | قسمت چهارم آموزش شماتیک

در قسمت سوم آموزش شماتیک به بررسی فلوچارت ها پرداختیم. در این قسمت، قصد داریم درباره نمادهای قطعات مقاومت و خازن در شماتیک صحبت کنیم. پس تا پایان این مطلب سیسوگ را همراهی کنید. در دیاگرام‌های شماتیک هر نماد نشان‌دهنده یکی از قطعا...

ادامه مطلب

فلوچارت ها

فلوچارت‌ها | قسمت سوم آموزش شماتیک

در قسمت دوم آموزش شماتیک به بررسی بلوک دیاگرام و چگونگی رسم آن برای مدارهای الکترونیکی پرداختیم. در این قسمت، قصد داریم درباره فلوچارت‌ها صحبت کنیم. پس تا پایان سیسوگ را همراهی کنید. بلوک دیاگرام می‌تواند عملکرد مدارهای الکترونیک...

ادامه مطلب

بلوک دیاگرام

آموزش رسم بلوک دیاگرام برای مدارهای الکترونیکی| قسمت دوم آموزش شماتیک

در قسمت اول آموزش شماتیک به بررسی شماتیک و بیان مقدمه ای بر آموزش شماتیک پرداختیم. در این قسمت، قصد داریم درباره بلوک دیاگرام و کاربرد های آن برای مدارهای الکترونیکی صحبت کنیم. پس تا پایان سیسوگ را همراهی کنید.   بلوک دیاگر...

ادامه مطلب

شماتیک چیست؟

شماتیک چیست؟ | قسمت اول آموزش شماتیک

شماتیک، مانند یک نقشه از مدار الکترونیکی است که تمامی اجزای مدار و نحوه اتصال آن‌ها با یکدیگر را نشان می‌دهد. در دیکشنری ، لغت شماتیک را “نمایش‌دادن یک طرح با استفاده از دیاگرام” معنی کرده است؛ بنابراین، هر شکلی که یک طرح الکت...

ادامه مطلب