می تونی بحث درباره همه چیز درباره باتری ها: قسمت دوم مشخصات و اصطلاحات را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!