می تونی بحث درباره راه اندازی LCD گرافیکی Nokia 1661 و دانلود کتابخانه آن را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!