می تونی بحث درباره ژیروسکوپ هابل تنها با ریستارت تعمیر شد! را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!