می تونی بحث درباره آموزش میکروکنترلر AVR قسمت 6: پیاده سازی دکودر BCD-7segment با کدویژن و بسکام را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!