می تونی بحث درباره اینترنت اشیاء را اهلی کن!- قسمت دوم را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!