می تونی بحث درباره ضبط و پخش عملکرد کاربر با استفاده از آردوینو را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!