می تونی بحث درباره آموزش میکروکنترلر STM32F4 قسمت سوم : ایجاد پروژه را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!