می تونی بحث درباره آموزش میکروکنترلر AVR قسمت دهم: تایمرها را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!