می تونی بحث درباره آموزش آلتیوم دیزاینر – Altium Designer – قسمت اول مقدمه را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!