می تونی بحث درباره مقدمات الکترونیک – الکترونیک به زبان ساده را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!