می تونی بحث درباره کدام نسخه ی آلتیوم دیزاینر Altium  Designer ؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!