می تونی بحث درباره سین مثل سیسوگ – هفت سین آلتیوم را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!