می تونی بحث درباره آموزش RTOS قسمت اول : کشف ناشناخته ها را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!