آموزش آردوینو پروژه دوم LED

آموزش آردوینو پروژه دوم، هوا را از من بگیر، LED را نه!

در پروژه‌ی دوم آموزش آردوینو، این بار تلاش می‌کنیم نور LED رو به‌جای خاموش و روشن شدن یک باره، از کم‌نور به پرنور برسونیم.

ادامه مطلب