آمپلی فایر با LM386

آیسی های زیادی برای ساخت آمپلی فایر وجود دارد ، اما کوچکی و سادگی مدار مورد استفاده در آیسی LM386 ، آن را به محبوبیت رسانده است. در واقع شما برای داشتن یک آمپلی فایر نیاز به 6 المان الکترونیکی دارید. یکی دیگر از ویژگی های مثبت این آیسی ، پشتیبانی از بازه وسیع ولتاژی است یه ن...

ادامه مطلب