آردوینو را به اینترنت متصل کنید

Arduino Ethernet Shield 2  قادر خواهد بود تا بورد آردینو شما را به اینترنت متصل کند.  پیشگفتار Arduino Ethernet Shield 2  می‌تواند بورد آردینو  شما را در عرض چند دقیقه به اینترنت متصل کند. فقط کافیست این ماژول را به بوردتان اضافه کنید. تا با کمک یک کابل RJ45 و دنبا...

ادامه مطلب