مدارات DC قسمت پنجم: آنالیز جریان مش

آنالیز جریان مش تکنیکی است که برای یافتن جریان‌های در حال گردش در اطراف یک حلقه یا مش در هر مسیر بسته از مدار استفاده می‌شود. درحالی‌که قوانین کیرشهف روش اساسی را برای تجزیه‌وتحلیل هر مدار پیچیده الکتریکی به ما ارائه می‌دهد، روش‌ه...

ادامه مطلب