اسیلاتور کریستالی کوارتز

یکی از مهمترین ویژگی های هر اسیلاتور، پایداری فرکانس آن، یا به عبارت دیگر، توانایی تهیه خروجی فرکانس ثابت در شرایطی که میزان بار تغییر می‌کند است. به طور کلی برخی از عواملی که بر پایداری فرکانس اسیلاتور تأثیر می گذارند، عبارتند ا...

ادامه مطلب