آماده سازی VS CODE برای AVR - سیسوگ

آماده سازی محیط VSCODE برای برنامه نویسی AVR

به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. در مقاله "بررسی زبان، کامپایلر و محیط‌های برنامه نویسی مختلف برای میکروکنترلر AVR" برخی از محیط‌ها و زبان‌های مورد استفاده برای میکروکنترلر AVR بررسی شد. در انتها یکی از پیشنها...

ادامه مطلب