آموزش آردوینو سیسوگ اولین قدم

آموزش آردوینو پروژه اول، پلکان را برای برداشتن اولین گام پیدا کن!

آموزش آردوینو پروژه اول همه ما در باب محکم برداشتن اولین گام توی هر کاری به اندازه موهای سرمان(که طبیعتا توی افراد مختلف، متفاوته!) نقل قول های متفاوتی از حسین پناهی و دکتر شریعتی گرفته تا ناپلئون و هر بنده خدای دیگه‌ای که دربارش...

ادامه مطلب