واردات حرفه ای قطعات از چین

سفرنامه چین – عماد الکترونیک

حدود سال 96  در یک نمایشگاه توی چین بصورت کاملا تصادفی با آقا عماد اشنا شدم. تو همون سفر اول لطف کردند و راهنمایی های خاصی در مورد بازارهای چین دادن و با شرکت ایشون بیشتر اشنا شدم. تو این دو سال شاید بارها و بارها ازشون برای خری...

ادامه مطلب