عملگر not بیتی در آردوینو

عملگر not بیتی در آردوینو

عملگر not بیتی در آردوینو که با علامت ~ شناخته می‌شود، هر بیت را به خلافش تغییر می‌دهد. یعنی اگر بیتی 0 است آن را یک و اگر 1 است آن را 0 می‌کند.

ادامه مطلب