Sisoog-DNA-detection

تشخیص DNA با استفاده از گوشی‌های هوشمند

در تشخیصات داخلی با استفاده از DNA امکان تشخیص بیماری‌های عفونی خاص، اختلالات ژنتیکی، انواع خاصی از سرطان یا اختلالات زمان بارداری وجود دارد. روش کار این است که از رنگ‌های فلئوروسنتی خاص که با ملکول‌های DNA (اسید نوکلوئیک) واکنش م...

ادامه مطلب