قسمت ششم : مقدمات طراحی PCB

در قسمت پنجم ( ورود به دنیای PCB در آلتیوم دیزاینر ) مدار مورد نظرمان را در محیط شماتیک طراحی کردیم و المان‌های مدار را به محیط PCB منتقل کردیم و این محیط را در دو ورژن آلتیوم 16 و 18 معرفی کردیم. در این قسمت می‌خواهیم مقدمات طراح...

ادامه مطلب