ثابت‌ها در آردوینو

ثابت‌ها در آردوینو

 ثابت‌ها در آردوینو عبارات از پیش تعریف‌شده‌ای در زبان آردوینو هستند. از ثابت‌ها برای راحت‌تر خوانده شدن برنامه‌ها استفاده می‌شود. ثابت‌ها را در چند گروه دسته‌بندی می‌کنیم: تعریف سطح منطقی: true و false (ثابت‌های بولی) برای ...

ادامه مطلب