I LOVE SISOOG PIXEL

راه اندازی ماژول دات ماتریس با استفاده از آردوینو

دات ماتریس مجموعه‌ای از LED هایی است که به‌صورت منظم در یک قالب چیده شده‌اند. از دات ماتریس برای نمایش حروف، اعداد، کاراکترهای استاندارد دیگر و تصاویر استفاده می‌شود. تابلوهای روان نیز از دات ماتریس استفاده می‌کنند.

ادامه مطلب