چطور پروژه هایمان را مدیریت کنیم تا موفق شوند!

قبلا مقاله ای داشتیم با عنوان سیاهچاله ای به نام پروژه که سعی کردیم در این مقاله یه سری باید ها و نباید های انجام پروژه را مشخص کنیم, در اون مقاله برخی سوالات و دغدغه ها مطرح شد که سعی می‌کنیم در مقاله زیر به برخی از اونها یه نیم ...

ادامه مطلب

انجام پروژه های الکترونیکی و دانشجویی

سیاهچاله‌ای به نام پروژه

چند روز پیش شب‌هنگام شخصی تماس گرفت و ادعا کرد به‌واسطه دوستی که ایشان را هم متأسفانه نمی‌شناختم با بنده آشنا شده و نیاز فوری به کمک بنده برای پیشبرد یکی از پروژه هاشون داشت. صرف استرس و عجله‌ای که به نظر داشت، من سعی کردم به صحب...

ادامه مطلب