راه اندازی سنسور دمای LM335

سنسور دمای LM335 یک سنسور خطی است که به ازای هر درجه تغییر دما 10 میلی ولت ولتاژ خروجی تغییر می‌یابد. بدین ترتیب با یک درجه افزایش دما 10 میلی ولت افزایش ولتاژ، و با یک درجه کاهش دما 10 میلی ولت کاهش ولتاژ خروجی را خواهیم داشت. در...

ادامه مطلب