نحوه درامد زایی مهندس الکترونیک

درآمد زایی به سبک پینوکیو

ما مهندسین, بخصوص مهندسین برق و الکترونیک ... علاقه خاصی به طراحی و ساختن داریم علاقه زیادی به تکنولوژی , بخصوص از نوع جدید و پیچیدش داریم... سعی میکنیم بسازیم و طراحی کنیم و باز هم بسازیم و طراحی کنیم... بعد هم با افتخار محصول...

ادامه مطلب