آموزش آلتیوم دیزاینر قسمت 5

قسمت پنجم: ورود به محیط PCB آلتیوم دیزاینر

در قسمت چهارم ( تفاوت محیط شماتیک آلتیوم 16 و 18 ) مقایسه‌ای بین محیط شماتیک آلتیوم 16 و 18 داشتیم و ابزارهای کاربردی این محیط در آلتیوم 18 را با هم مرور کردیم. در این قسمت می‌خواهیم وارد محیط PCB شویم، به درخواست دوستان توضیحات ر...

ادامه مطلب