مودم های 5G شرکت اینتل

مودم های 5G شرکت اینتل

مودم‌های 5G شرکت اینتل   شرکت اینتل: طولی نخواهد کشید که با شرکت QUALCOMN APPLE  قراردادی مبنی بر مودم های 5G گوشی های هوشمند خواهیم بست.   شرکت اینتل پس از ارزیابی مودم های 4G و 5G  در حوزه IOT و PCها و دس...

ادامه مطلب