ADC in STM8

آموزش میکروکنترلر STM8 قسمت 12: مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC)

آموزش میکروکنترلر STM8 - قسمت دوازدهم ;سیسوگ در قسمت یازدهم آموزش میکروکنترلر STM8 راه اندازی LCD کاراکتری توسط میکروکنترلر STM8 را آموزش داد. در این قسمت از مجموعه مقالات آموزش میکروکنترلر STM8 سیسوگ قصد دارد مبحث مهم  و کارب...

ادامه مطلب