راه اندازی شیلد اترنت آردوینو w5100

راه اندازی شیلد شبکه با استفاده از آردوینو

  راه اندازی شیلد شبکه مقاله ای است که توسط یکی از دوستان سیسوگی (آقای مقداد محمدی) به عنوان تجربه شروع به کار فرستاده شده که سعی میشه بدون دخل و تصرف منتشر شود . با سیسوگ همراه باشید. اگر شما هم مقاله ای دارید که فکر م...

ادامه مطلب