ساخت جعبه پلکسی برای بردهای الکترونیکی

چطور میتونیم برای یک برد الکترونیکی، جعبه‌ای مناسب انتخاب و طراحی کنیم؟   وقتی قراره یک پروژه الکترونیکی انجام بدیم؛ یکی از دغدغه‌های تحویل پروژه یا تحویل به مصرف کننده نهایی، مسئله جعبه کردن برد هست. راه‌حل‌های متفا...

ادامه مطلب