تعریف متغیر در آردوینو

تعریف متغیر در آردوینو

متغیر یک روش نام دهی و ذخیره‌ی مقدار برای استفاده در آینده است. در این پست با نحوه‌ی تعریف متغیر در آردوینو، استفاده از آن و دیگر نکات مرتبط آشنا می‌شویم.

ادامه مطلب