معرفی کانالهای تلگرامی الکترونیک و برق

معرفی چند کانال و گروه تخصصی الکترونیک در تلگرام

دوستان عزیزی در تلگرام از ما خواسته بودند که گروه تلگرام سیسوگ را معرفی کنیم! به دلایل زیادی سیسوگ گروه تلگرامی عامی جهت ارتباط کاربران و پاسخ دهی ندارد که شاید مهمترین دلیل آن عدم فرصت کافی جهت ایجاد و پاسخ دهی مناسب به اعضای گر...

ادامه مطلب