کانفیگ ESP در آردوینو

نصب ماژول ESP8266 و ESP32 در ویرایشگر آردینو

در این نوشته، با دو روشِ صد درصد کاربردی، شناسایی بردهای (NodeMCU (ESP32 & ESP8266 به نرم‌افزار آردوینو را تضمین می‌کنیم.

ادامه مطلب