Apple-Watch-running-Windows-95-OS_1

ویندوز 95 بر روی ساعت اپل

ویندوز 95 بر روی ساعت اپل برای  کسایی که دهه شصت را تجربه کردند ویندوز 95 یک نوستالژی حساب میشهما دهه شصتیها کامپیوتر و ویندوز را با تعریف امروزی برای اولین بار با این ویندوز تجریه کردیم ویندوزی که صفحه آبی اش درسته خیلی زیاد بود ولی حداقل با سخت افزارهای اون موق...

ادامه مطلب