آموزش FPGA

آموزش FPGA قسمت اول: FPGA چیست؟

سخت یا آسون؟ اصولا ما آدما اگر در اون لحظه سنگی به سرمون نخورده باشه سعی می کنیم که همیشه تو زندگیمون آسون ترین راه را انتخاب کنیم با سیسوگ همراه باشید. اجازه بدید یه مثال براتون بزنم، فرض کنید یک سیستم مهندسی داریم و باید این سی...

ادامه مطلب