ثابت‌های عدد صحیح در آردوینو

ثابت‌های عدد صحیح در آردوینو

ثابت‌های عدد صحیح در آردوینو ، اعدادی هستند که به طور مستقیم در اسکچ استفاده می‌شوند؛ مثل 123. معمولا با این ثابت‌ها مانند عدد صحیح دسیمال برخورد می‌شود.

ادامه مطلب