Love Irancell Sisoog Best Support

یکی برای همه، همه برای یکی

یکی برای همه، همه برای یکی چند سال پیش پروژه ای برای یک شرکت در حوزه حمل و نقل انجام دادم که اون پروژه دارای یک  GSM Modem هم بود, و به تبع اون سیم کارت هم لازم بود در دستگاه قرار داده بشه. یکی از قابلیتهای این سیستم ارسال میزان...

ادامه مطلب