عملگر یا بیتی ترکیبی در آردوینو

عملگر یا بیتی ترکیبی در آردوینو

عملگر یا بیتی ترکیبی در آردوینو =| است و معمولا به همراه یک متغیر و یک ثابت برای ست کردن (1 کردن) بیت‌هایی خاص در یک متغیر استفاده می‌شود.

ادامه مطلب