آموزش STM32 با توابع LL قسمت بیست و ششم: استفاده از RTC

در قسمت قبلی با راه‌اندازی ارتباط I2C آشنا شدیم و در آموزش‌های قبلی، در چند بخش از تایمرها استفاده کردیم. Real Time Clock یا همان RTC عنصری است که از آن برای اندازه‌گیری دقیق زمان واقعی استفاده می‌شود. ممکن است این سؤال پیش بیاید ...

ادامه مطلب