static در آردوینو

Static در آردوینو

کلمه‌ی کلیدی Static در آردوینو برای ایجاد متغیرهایی که فقط برای یک تابع معتبر هستند، استفاده می‌شود. متغیرهای static داده‌ی خود را فراتر از عمر تابع نگه می‌دارند.

ادامه مطلب