Curly Braces in arduino

{} Curly Braces در آردوینو

آکولاد یا دو‌ابرو قسمت عمده‌ای از برنامه‌نویسی به زبان c را شکیل می‌دهد. آکولادها ابتدا و انتهای یک بلاک کد را مشخص می‌کنند. در کل آکولاد در واقع به جای Return موجود در توابع(ساب‌روتین)، Endif عبارت شرطی و Next حلقه‌ی for است.

ادامه مطلب