آشنایی با همینگ کد و لذت یک ارتباط امن و بدون خطا

مقوله‌ی مهم عصر جدید، ارتباط است. مسئله‌ی چالش بر‌انگیز هر ارتباطی، صجت آن است؛ این‌که به نحوی گیرنده‌ی پیام مطمئن باشد منظور شما از پیام چیست و هیچ‌گونه شکی در آن وجود نداشته باشد. در این مقاله به بررسی یکی از راه‌های خطایابی ارتباط‌ها می‌پردازیم.

ادامه مطلب